Izplešanās vārsts

Izplešanās vārsts parasti tiek uzstādīts starp šķidruma uzglabāšanas cilindru un iztvaicētāju.Izplešanās vārsts izraisa to, ka vidējas temperatūras un augstspiediena šķidrais aukstumaģents kļūst par zemas temperatūras un zema spiediena mitru tvaiku caur droseļvārstu, un pēc tam aukstumaģents absorbē siltumu iztvaicētājā, lai panāktu dzesēšanas efektu.Izplešanās vārsts kontrolē vārsta plūsmu caur pārkaršanas maiņu iztvaicētāja galā, lai novērstu iztvaicētāja laukuma nepietiekamu izmantošanu un cilindra klauvēšanu.