Izplūdes kolektors

Izplūdes kolektors ir savienots ar dzinēja cilindru bloku, un katra cilindra izplūdes gāzes tiek savāktas un ar sazarotiem cauruļvadiem novadītas izplūdes kolektorā.Galvenā prasība tam ir pēc iespējas samazināt izplūdes pretestību un izvairīties no savstarpējas iejaukšanās starp cilindriem.Kad izplūdes gāze ir pārāk koncentrēta, cilindri traucēs viens otram, tas ir, kad viens cilindrs ir izsmelts, tas vienkārši sitas pret neizvadītajām izplūdes gāzēm no citiem cilindriem.Tādā veidā tas palielinās izplūdes pretestību, tādējādi samazinot dzinēja jaudu.Risinājums ir pēc iespējas atdalīt katra cilindra izplūdes gāzi, katram cilindram vienu zaru vai diviem cilindriem vienu zaru un katru zaru pēc iespējas pagarināt un veidot neatkarīgi, lai samazinātu gāzes savstarpējo ietekmi. dažādas caurules.