Iztvaicētāja kodols

Iztvaikošana ir fizisks process, kurā šķidrums pārvēršas gāzveida stāvoklī.Vispārīgi runājot, iztvaicētājs ir objekts, kas šķidru vielu pārvērš gāzveida stāvoklī.Nozarē ir liels skaits iztvaicētāju, no kuriem viens no tiem ir saldēšanas sistēmās izmantotie iztvaicētāji.Iztvaicētājs ir ļoti svarīga četru galveno saldēšanas daļu sastāvdaļa.Zemas temperatūras kondensētais šķidrums iziet cauri iztvaicētājam, apmainās ar siltumu ar ārējo gaisu, iztvaiko un absorbē siltumu un iegūst dzesēšanas efektu.Iztvaicētājs galvenokārt sastāv no divām daļām: sildīšanas kameras un iztvaicēšanas kameras.Sildīšanas kamera nodrošina šķidrumam iztvaikošanai nepieciešamo siltumu, lai veicinātu šķidruma viršanu un iztvaikošanu;iztvaicēšanas kamera pilnībā atdala gāzes un šķidruma fāzes.