Kompresors

Automobiļu gaisa kondicionēšanas kompresors ir gaisa kondicionēšanas sistēmas sirds un enerģijas avots aukstumaģenta cirkulācijai sistēmā.Kad automātiskais maiņstrāvas kompresors darbojas, tas iesūc zemas temperatūras zema spiediena šķidro aukstumnesēju un izvada augstas temperatūras augstspiediena gāzveida aukstumnesēju no izplūdes gala.Automašīnas kompresors ir atbildīgs tikai par aukstumaģenta tvaiku saspiešanu un transportēšanu gaisa kondicionētājā, un pats nevar atdzist.Nav noplūdes, nav neparastu trokšņu un pietiekams spiediens ir kvalificēti produkti.Kompresori ir sadalīti divos veidos: nemainīga pārvietošanās un mainīga pārvietošanās.Saskaņā ar dažādiem darbības principiem gaisa kondicionēšanas kompresorus var iedalīt fiksēta darba tilpuma kompresoros un mainīga darba tilpuma kompresoros.Saskaņā ar dažādām darba metodēm kompresorus parasti var iedalīt virzuļa un rotācijas tipos.Parastie virzuļu kompresori ietver kloķvārpstas klaņa tipu un aksiālo virzuļu tipu, un izplatītākie rotējošie kompresori ietver rotējošo lāpstiņu un ritināšanas veidu.